سد دوازده امام آبیز

وقتی دیر آمدی باید عقب ماشین سوار بشی : جدیت در نظم و انضباط:

تقسیم وسایل و آماده برای صعود:

یک مدیر تکالیف روز شنبه اش را یادداشت می کند:

صرف نهار:

ظرف غذای ...؟

 خواب بعد از نهار:

درخت کوله پشتی:

حسین محمدی که در اسارت کوموله ها بوده و لباس شبیه آنها رو پوشیده از خاطرات اسارت می گوید:

این چند نفر:

این آقا هم پشت هر شومیز یه چیزی نوشته و عکس می گیره : خودمون نفهمیدیم این اردوی چی بود:

قرائت زیارت عاشورا:

عبور از سوراخ:

نمایی از فندخت و بهمن اباد از ارتفاع بالا:

فندخت:

در مسیر برگشت - سد دوازده امام:

این داستان همچنان ادامه دارد